Danh Sách Học Viên Thi Sát ngày 01-02 tháng 3 năm 2018

 

KHÓA 65 SH NGÀY 01.03

1

NGUYÊN NAM ANH

03/06/1998

075098000153

SH lần đầu

2

TRẦN HOÀNG ANH

08/12/1992

272210187

SH lần đầu

3

PHÙNG MINH BẰNG

10/01/1987

273206583

SH lần đầu

4

VÒNG TRẦN BẨU

21/05/1992

272071357

SH lần đầu

5

NGUYỄN PHONG BÌNH

10/03/1981

272500948

SH lần đầu

6

VŨ VĂN CHUNG

25/04/1971

271807793

SH lần đầu

7

LÊ HỮU ĐÌNH CHƯƠNG

17/05/1993

261345747

SH lần đầu

8

ĐỖ TIẾN ĐẠT

06/10/1988

162823304

SH lần đầu

9

PHÙNG KHẮC DUY

24/07/1986

273181475

SH lần đầu

10

NGUYỄN MINH HẢI

01/01/1984

273131439

SH lần đầu

11

TRẦN VĂN HẢI

27/11/1983

271600053

SH lần đầu

12

TRỊNH THỊ THÚY HOA

27/06/1984

271657365

SH lần đầu

13

VÕ MINH HOÀNG

25/06/1989

271910822

SH lần đầu

14

NGUYỄN VĂN HUY

01/12/1993

312199382

SH lần đầu

15

NGÔ HUYỀN

01/01/1975

273006658

SH lần đầu

16

NGÔ HOÀNG KHẢI

23/10/1992

341669333

SH lần đầu

17

HUỲNH THỊ MỸ LOAN

25/11/1978

273028063

SH lần đầu

18

NGUYỄN TIẾN LƯỢNG

28/08/1967

272260969

SH lần đầu

19

NGUYỄN THỊ MỸ

28/11/1976

271567363

SH lần đầu

20

NGUYỄN NGỌC ÁNH NHUNG

18/11/1993

025000484

SH lần đầu

21

VŨ THỊ HOÀNG OANH

14/03/1989

271929192

SH lần đầu

22

NGUYỄN VĂN PHÚC

22/11/1976

271160038

SH lần đầu

23

NGUYỄN ĐÌNH TÀI

26/12/1995

272552504

SH lần đầu


24


NGUYỄN LÂM TẬP


20/11/1977


271341826


SH lần đầu


25


LA VĂN MAI THẢO


30/04/1975


273006613


SH lần đầu


26


NGUYỄN TẤN THI


16/04/1985


272713089


SH lần đầu

 


KHÓA 65 SH NGÀY 01.03


1


NGUYÊN NAM ANH


03/06/1998


075098000153


SH lần đầu


2


TRẦN HOÀNG ANH


08/12/1992


272210187


SH lần đầu


3


PHÙNG MINH BẰNG


10/01/1987


273206583


SH lần đầu


4


VÒNG TRẦN BẨU


21/05/1992


272071357


SH lần đầu


5


NGUYỄN PHONG BÌNH


10/03/1981


272500948


SH lần đầu


6


VŨ VĂN CHUNG


25/04/1971


271807793


SH lần đầu


7


LÊ HỮU ĐÌNH CHƯƠNG


17/05/1993


261345747


SH lần đầu


8


ĐỖ TIẾN ĐẠT


06/10/1988


162823304


SH lần đầu


9


PHÙNG KHẮC DUY


24/07/1986


273181475


SH lần đầu


10


NGUYỄN MINH HẢI


01/01/1984


273131439


SH lần đầu


11


TRẦN VĂN HẢI


27/11/1983


271600053


SH lần đầu


12


TRỊNH THỊ THÚY HOA


27/06/1984


271657365


SH lần đầu


13


VÕ MINH HOÀNG


25/06/1989


271910822


SH lần đầu


14


NGUYỄN VĂN HUY


01/12/1993


312199382


SH lần đầu


15


NGÔ HUYỀN


01/01/1975


273006658


SH lần đầu


16


NGÔ HOÀNG KHẢI


23/10/1992


341669333


SH lần đầu


17


HUỲNH THỊ MỸ LOAN


25/11/1978


273028063


SH lần đầu


18


NGUYỄN TIẾN LƯỢNG


28/08/1967


272260969


SH lần đầu


19


NGUYỄN THỊ MỸ


28/11/1976


271567363


SH lần đầu


20


NGUYỄN NGỌC ÁNH NHUNG


18/11/1993


025000484


SH lần đầu


21


VŨ THỊ HOÀNG OANH


14/03/1989


271929192


SH lần đầu


22


NGUYỄN VĂN PHÚC


22/11/1976


271160038


SH lần đầu


23


NGUYỄN ĐÌNH TÀI


26/12/1995


272552504


SH lần đầu


24


NGUYỄN LÂM TẬP


20/11/1977


271341826


SH lần đầu


25


LA VĂN MAI THẢO


30/04/1975


273006613


SH lần đầu


26


NGUYỄN TẤN THI


16/04/1985


272713089


SH lần đầu

 


KHÓA 66 THI SH NGÀY 01.03


1


BÙI TUẤN ANH


27/01/1998


281189980


SH lần đầu


2


TRẦN THỊ ANH


08/02/1987


271911585


SH lần đầu


3


BÙI XUÂN CƯỜNG


02/10/1982


271469925


SH lần đầu


4


NGUYỄN CÔNG CƯỜNG


01/01/1974


273615849


SH lần đầu


5


NGUYỄN THỊ DUNG


18/05/1976


271936184


SH lần đầu


6


DƯƠNG CÔNG DŨNG


28/12/1977


272049974


SH lần đầu


7


NGUYỄN THỊ HẠNH


11/06/1983


271506657


SH lần đầu


8


TẠ THANH HẬU


15/04/1983


271491432


SH lần đầu


9


NGUYỄN ĐẶNG LÊ HOÀNG


16/05/1995


272321160


SH lần đầu


10


VŨ THỊ HỒNG


30/03/1994


272857510


SH lần đầu


11


PHẠM ĐÌNH KHOA


12/10/1989


186875706


SH lần đầu


12


PHẠM VĂN KIÊN


09/10/1979


025232569


SH lần đầu


13


MAI VĂN LAN


16/03/1985


272680296


SH lần đầu


14


NGUYỄN THỊ GIÁNG LINH


01/04/1999


272735367


SH lần đầu


15


LÊ CÔNG LÝ


23/02/1990


191755190


SH lần đầu


16


TRƯƠNG CÔNG MINH


15/02/1983


271657078


SH lần đầu


17


TRẦN THỊ KIỀU MY


21/11/1985


271644335


SH lần đầu


18


CAO MINH NGỌC


16/08/1999


272697610


SH lần đầu


19


BÙI THỊ YẾN NHI


08/09/1995


281086618


SH lần đầu


20


PHƯƠNG MINH TÂM


01/04/1979


271660608


SH lần đầu


21


VŨ VĂN THẮNG


05/05/1979


271393791


SH lần đầu


22


TỐNG CHÂU THÀNH


23/04/1988


271795288


SH lần đầu


23


LÊ NGỌC THỦY


24/05/1983


271535175


SH lần đầu


24


TRỊNH THỊ NGỌC THỦY


16/03/1971


271049942


SH lần đầu


25


BÙI QUỐC TRÍ


09/11/1998


272649501


SH lần đầu


26


NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN


04/04/1998


272604158


SH lần đầu


27


NGUYỄN VĂN TÙNG


12/12/1990


241250806


SH lần đầu


28


NGUYỄN TƯỜNG VI


01/07/1978


272311183


SH lần đầu


29


NGUYỄN XUÂN VŨ


04/03/1996


272507696


SH lần đầu


30


NGUYỄN VĂN XUÂN


17/10/1975


271192899


SH lần đầu

 


KHÓA 67 THI SH NGÀY 01.03

1

PHAN THANH BÌNH

08/10/1987

272937721

SH lần đầu

2

NGUYỄN QUỐC DŨNG

09/09/1993

135455649

SH lần đầu

3

ĐOÀN HUÂN

30/06/1985

271790550

SH lần đầu

4

ĐINH MỸ HUỆ

30/11/1990

272164401

SH lần đầu

5

TRẦN KIM LÂM

09/04/1982

271592613

SH lần đầu

6

NGUYỄN HẢI LONG

20/12/1983

221102669

SH lần đầu

7

LẠI HOÀNG NAM

15/07/1996

272533877

SH lần đầu

8

HỒ ĐỨC NGHỈ

11/12/1978

272621169

SH lần đầu

9

PHAN HỮU PHÁT

29/01/1998

272757689

SH lần đầu

10

PHẠM VĂN PHÚC

21/12/1995

272488074

SH lần đầu

11

BÙI THẾ PHƯỚC

18/08/1979

271599303

SH lần đầu

12

LÊ ĐỖ MẠNH QUÂN

08/12/1996

272505202

SH lần đầu

13

ĐOÀN ĐÌNH SÂM

10/01/1967

272248427

SH lần đầu

14

PHẠM VĂN TÁ

13/05/1992

230932485

SH lần đầu

15

NGUYỄN NGỌC THẠCH

26/07/1979

001079009923

SH lần đầu

16

PHẠM QUỐC THANH

28/05/1985

271610487

SH lần đầu

17

NGUYỄN HỮU THÀNH

26/09/1985

145124757

SH lần đầu

18

PHẠM QUỐC THI

05/07/1987

271837415

SH lần đầu

19

PHAN CÔNG THỊNH

03/09/1979

271307636

SH lần đầu

20

NGÔ PHƯỚC THỨC

21/05/1996

272724013

SH lần đầu

21

ĐỖ HÙNG THỤY

10/10/1981

272379155

SH lần đầu

22

DƯƠNG MINH TRUNG

01/01/1988

312078397

SH lần đầu

 


KHÓA 68 THI SH NGÀY 02.03


1


DƯƠNG NGUYỆT ÁNH


30/03/1997


272568999


SH lần đầu


2


PHẠM VĂN BẠCH


02/08/1978


271324640


SH lần đầu


3


NÔNG ĐỨC BIÊN


15/01/1984


273428847


SH lần đầu


4


TRẦN VĂN CẢNH


08/10/1993


184055084


SH lần đầu


5


NGUYỄN PHƯỚC CẦU


01/01/1976


272358006


SH lần đầu


6


CHÂU TẤN ĐẠT


18/06/1997


025788160


SH lần đầu


7


NGUYỄN QUANG ĐẠT


03/10/1994


241445422


SH lần đầu


8


PHAN MINH ĐỨC


26/10/1993


194523977


SH lần đầu


9


NGUYỄN THÀNH DUY


25/06/1981


260869178


SH lần đầu


10


PHAN THANH HẢI


29/10/1984


271637309


SH lần đầu


11


ĐẶNG THỊ HẠNH


03/03/1982


281227307


SH lần đầu


12


ĐẶNG MINH HIẾU


14/07/1999


272691923


SH lần đầu


13


BÙI TRẦN PHƯỚC HÒA


28/09/1997


272569329


SH lần đầu


14


NGUYỄN VĂN HOÁN


20/05/1989


173445512


SH lần đầu


15


NGUYỄN ANH HUÂN


16/07/1997


215419756


SH lần đầu


16


PHAN QUỐC HUY


11/06/1994


272302100


SH lần đầu


17


NGUYỄN THÀNH LINH


01/01/1979


271351848


SH lần đầu


18


PHẠM THỊ BÍCH LINH


29/10/1980


272416516


SH lần đầu


19


NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI


13/01/1997


272709782


SH lần đầu


20


NGUYỄN THANH MINH


14/11/1979


271648816


SH lần đầu


21


LÊ HOÀI NAM


25/05/1996


025551196


SH lần đầu


22


NGUYỄN THỊ NGUYỆT


18/10/1984


281232102


SH lần đầu


23


PHAN THỊ PHƯƠNG


23/03/1997


163428385


SH lần đầu


24


BÙI VĂN QUẢNG


01/12/1974


250672738


SH lần đầu


25


NGUYỄN NGỌC QUỐC


15/07/1982


271444141


SH lần đầu


26


PHẠM HỒNG SƯƠNG


02/02/1989


280934253


SH lần đầu


27


NGUYỄN BẢO TÂN


28/01/1988


280894953


SH lần đầu


28


VÕ VĂN THẮNG


28/01/1997


241601516


SH lần đầu


29


NGUYỄN QUỐC THÀNH


01/01/1978


271345602


SH lần đầu


30


LÊ THỊ THÚY


20/10/1981


271495043


SH lần đầu


31


VÕ MỸ TIÊN


26/11/1993


272418115


SH lần đầu


32


HUỲNH TRUNG TÍN


20/12/1997


352322551


SH lần đầu


33


NGUYỄN THÀNH TƠ


15/10/1978


272568519


SH lần đầu


34


NGUYỄN THỊ THÙY TRANG


30/10/1984


271548282


SH lần đầu


35


PHAN VĂN TRUNG


01/01/1989


272002064


SH lần đầu


36


TRẦN VĂN TRƯỜNG


12/05/1995


291089077


SH lần đầu


37


NGUYỄN GIA TƯỜNG


21/11/1997


215392916


SH lần đầu


38


NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN


11/04/1988


272008890


SH lần đầu

 


KHÓA 69 THI SH NGÀY 02.03


1


NGUYỄN VĂN BÌNH


01/06/1965


2708569292


TRẦN THỊ THU HOÀI


10/10/1979


2713937703


NGUYỄN TUẤN HUY


02/06/1993


2810006484


PHẠM DUY LONG


22/03/1988


2721815215


DƯƠNG VĂN SƠN


01/06/1993


2510838366


NGUYỄN VĂN THƠ


12/11/1979


1212772637


NGUYỄN VĂN TUẤN


26/10/1989


3414165948


TRẦN QUỐC TUẤN


28/12/1993


272921926


 


KHÓA 70 THI SH NGÀY 02.03


1


TRƯƠNG VĂN GIÁP


08/08/1984


08035503


SH lần đầu


2


NGUYỄN SƠN HÀ


19/09/1976


024923206


SH lần đầu


3


VŨ THỊ NGUYỆT HẰNG


01/06/1999


272699719


SH lần đầu


4


MAI VĂN LƯU


01/01/1990


363562031


SH lần đầu


5


NGUYỄN VĂN PHONG


17/04/1987


272905793


SH lần đầu


6


NGUYỄN ĐỒNG PHÚC


01/05/1996


261383258


SH lần đầu


7


LÊ XUÂN QUỲNH


12/09/1978


272326847


SH lần đầu


8


TRẦN THÁI SƠN


02/03/1991


291051354


SH lần đầu


9


NGUYỄN THÀNH TÂM


21/03/1997


272576418


SH lần đầu


10


TRẦN ANH TUẤN


24/04/1988


205475171


SH lần đầu


11


VŨ THỊ HỒNG UYÊN


13/04/1973


271452151


SH lần đầu

 


KHÓA 71 THI SH NGÀY 02.03


1


BÙI KHẮC ĐỈNH


02/09/1984


272897320


SH lần đầu


2


LÊ VĂN ĐỎ


18/06/1995


273526207


SH lần đầu


3


PHẠM MINH HOÀNG


05/03/1992


273350794


SH lần đầu


4


NGUYỄN TUẤN LINH


05/08/1994


272338288


SH lần đầu


5


NGUYỄN TRẦN NGỌC NGÂN


13/10/1989


271910552


SH lần đầu


6


LÊ THẾ SƠN


17/04/1990


272127460


SH lần đầu


7


NGÔ THÁI TÂM


02/03/1995


272384138


SH lần đầu


8


TRẦN HỮU THÔNG


26/07/1985


271936545


SH lần đầu


9


LÊ THANH TUẤN


09/08/1960


211416830


SH lần đầu


10


NGUYỄN ĐỨC TUẤN


23/11/1974


186617898


SH lần đầu


11


HUỲNH THỊ THANH TUYỀN


10/09/1988


273267901


SH lần đầu

LỊCH HỌC K33-34-35-36-37-38 & KC15-16-17-18-19-20

CÁC BẠN HỌC VIÊN VUI LÒNG XEM LỊCH HỌC KHÓA HỌC CỦA MÌNH TẠI ĐÂY, CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN LỊCH HỌC


 

THÔNG BÁO KHẨN: TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN 5-10 TRIỆU/THÁNG
* Không cần bằng cấp.
* Làm việc tại nhà.
* Đam mê kinh doanh.
* Thu nhập thêm ổn định từ 5-10 triệu/ tháng.
* Điều kiện làm việc: đến Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Sài Gòn để được hướng dẫn phương pháp tư vấn và bán hàng.
* Địa chỉ: 205 C Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai.
* LIÊN HỆ: 01665640032 GẶP A. THẠCH


 

LỊCH HỌC K33-34-35-36-37-38 & KC15-16-17-18-19-20
Link dự phòng: Click vào nếu không xem được >>>Chọn vào đây

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn hoạt động chuyên về lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe ô tô hạng B2 và C

Trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn là trung tâm đứng đầu lưu lượng  tuyển sinh của miền nam. Với con số lên đến 28.000 học viên/năm.
o-to-bien-hoa-dong-nai-mua-ban-day-lai-xe

1. Điều kiện học viên

18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3×4 (nền màu xanh dương), 2 CMND photo
Là công dân nước Việt Nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh (tạm cư dài hạn)

21 tuổi trở lên, 10 ảnh 3×4 (nền màu xanh dương), 2 CMND photo
Là công dân nước Việt Nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh (lưu trú dài hạn)

2. Thời gian học và thi

khai trường hàng tháng

Nếu bạn thuộc đối tượng sau bạn sẽ được ưu tiên giảm giá học phí
Bạn tự đăng ký học trực tuyến trên website.
Là quân nhân giải ngũ có thẻ nghề

Trung Tâm Dạy Nghề tài xế Sài Gòn xin trân trọng thông tin Chương trình học tài xế ô tô hạng B2, C nhận ưu đãi đặc biệt tháng 03/2016. Học và Thi lấy GPLX ngay Trung Tâm TP Biên Hòa
Trung Tâm Dạy Nghề tài xế Sài GònHỌC LÀ CÓ BẰNG
– Tặng phí khám sức khỏe học Lái Xe ô tô trị giá 240.000 đồng.
– Giảm riêng từ 300.000 đồng / 1 học viên nếu đăng ký học theo nhóm.
– Miễn phí hoàn toàn hồ sơ ghi danh.
– Miễn 100% học phí cho học viên là quân nhân giải ngũ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt chỉ áp dụng khi quý khách ghi danh qua Hotline: 0907.866.578 hoặc đến văn phòng để đăng ký học )

Trung tâm đào tạo nghề lái xe chuyên nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Dạy Học lái xe ô tô Biên Hòa – Đồng Nai

trọng tâm Dạy Nghề lái xe Sài Gòn đơn vị đào tạo nghề lái xe chuyên nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, được thành lập theo Quyết Định số 743/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của chủ toạ UBND Tỉnh Đồng Nai, nằm trong Chuỗi 05 Trung Tâm Đào tạo dạy nghề lái xe ô tô thuộc Công ty Phát Triển Giáo Dục và Dạy Nghề 3T

Hãy đăng ký học tài xế oto tại Trung Tâm chúng tôi với giờ học linh động, không nảy sinh phí trong quá trình học, Miễn phí 100% cho lính xuất ngũ. hệ trọng ngay với chuyên viên tham mưu 19009457 để được đáp thắc mắc nhé

Học tài xế Oto tại Đồng Nai với những ưu điểm:

 • Học và Thi ngay tại trọng điểm Tp. Biên Hòa (gần trọng tâm thương mại Vincom)
 • Giờ học linh động do học viên tự chọn: Sáng – Chiều – Tối (Không tính phí phụ thu học ngoài giờ, ngày lễ
 • Cam kết KHÔNG nảy hoài trong quá trình học
 • Miễn 100% học phí cho quân nhân xuất ngũ
 • Dạy tài xế oto đến khi thuần thục

trọng tâm Dạy tài xế Sài Gòn một trong những trọng tâm dạy lái xe Oto tại Đồng Nai uy tín với nhiều chương trình ưu đãi cho học viên, đay nghiến trên 10 năm kinh nghiệm trong đào tạo tài xế chuyên ngành

Trọng điểm dạy tài xế ô tô tại Biên Hòa Đồng Nai

Tp. Biên Hòa đô thị thuộc tỉnh thành loại I tại Tỉnh Đồng Nai, bạn đang sinh sống và cần lao tại Biên Hòa Đồng Nai, bạn cần học tài xế ô tô Biên Hòa Đồng Nai Với Giờ Học Linh Động, Lấy Bằng Nhanh, Sân Tập Sa Hình trọng tâm Tp Biên Hòa, tương trợ Tối Đa Học Viên Đến Khi Nhận GPLX. Chúng tôi có chương trình miễn phí học nghề tài xế cho lính phục viên

Chúng tôi luôn có những lớp khai giản hàng tháng các hạng lái xe như: B2, C và bổ túc tay lái

Thông tin KHAI GIẢNG KHÓA THÁNG HỌC (HẠNG B2 – C)

 • Học và Thi ngay trọng điểm TP Biên Hòa ( Gần TTTM Vincom )
 • Giờ học linh động do học viên tự chọn: Sáng Chiều Tối ( Không có phí phụ thu học ngoài giờ, ngày lễ )
 • Cam kết KHÔNG nảy hoài trong quá trình học
 • Miễn 100% học phí cho lính phục viên- hỗ trợ đến 500-1 triệu.

Thủ tục ghi danh học tài xế ô tô quý khách cần chuẩn bị trước

 • 01 CMND photo ( không cần công chứng )
 • 01 GPLX photo (không cần công chứng) nếu có.
 • 08 hình thẻ 3×4 ( nền xanh )

Sau khi xong, Liên hệ HOTLINE : 0907.866.578 để được tương trợ tốt nhất
Hoặc đến trọng tâm gặp trực tiếp Thầy Mẫn để được hướng dẫn và tương trợ đặc biệt cho đến khi nhận bằng.

An toàn của bạn – Hạnh phúc của chúng tôi

Trung tâm Dạy Lái Xe Sài Gòn có hệ thống sân tập sa hình ngay trung tâm Thành phố Biên Hòa và rất nhiều chi nhánh của trung tâm chúng tôi trong toàn quốc. Chúng tôi luôn đáp ứng mọi nhu cầu của các quý học viên, nhẳm mang lại sự hài lòng nhất từ quá trình học cho đến quá trình thi tốt nghiệp.

Về Trung tâm Dạy nghề Lái Xe Sài Gòn của chúng tôi là đơn vị đào tạo dạy nghề lái xe ô tô chuyên nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND Tỉnh Đồng Nai, nằm trong chuỗi Trường dạy lái xe ô tô với quy mô lớn thuộc Tổng Công ty Phát Triển Giáo Dục và Dạy Nghề 3T gồm:

 • Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Sài Gòn ( Đồng Nai )
 • Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Dầu Khí ( Bà Rịa-Vũng Tàu )
 • Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Thanh Long Đỏ ( Bình Thuận )
 • Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Ninh Thuận ( Ninh Thuận )
 • Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Tâm An ( Huế )

Về tầm nhìn: Trung tâm Dạy Nghề Lái Xe Sài Gòn cam kết rằng tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ cho việc học tập của học viên tại Trung tâm đạt được kết quả tốt nhất.

Về sứ mệnh:

Với phương châm giảng dạy “lấy học viên làm trung tâm”, kết hợp với phương pháp giảng dạy tích cực; học viên tốt nghiệp khóa học lái xe tại Trung tâm Dạy nghề Lái Xe Sài Gòn có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để tham gia giao thông an toàn góp phần mang lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Tại TTDNLX Sài Gòn, An Toàn của bạn chính là Hạnh Phúc của chúng tôi.

 

Ảnh minh họa: Trung tâm dạy lái xe Sài Gòn

Triết lý giáo dục & Mục tiêu đào tạo:

Trung tâm Dạy Nghề Lái Xe Sài Gòn tin rằng tất cả học viên tại Trung tâm đều có khả năng học tập và sẽ học tập cùng với sự trợ giúp của giáo viên để có thể nắm được các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, có đạo đức nghề nghiệp và có kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn.

An toàn của bạn-Hạnh phúc của chúng tôi.

Trụ sở chính: 205C – Phạm Văn Thuận – Phường Tân Tiến – TP Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Hotline Tuyển Sinh & Đào Tạo: 0907.866.578

LỊCH HỌC KHOÁ B31-32-33-34-35-36

CÁC BẠN HỌC VIÊN VUI LÒNG XEM LỊCH HỌC KHÓA HỌC CỦA MÌNH TẠI ĐÂY, CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN LỊCH HỌC


 

THÔNG BÁO KHẨN: TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN 5-10 TRIỆU/THÁNG
* Không cần bằng cấp.
* Làm việc tại nhà.
* Đam mê kinh doanh.
* Thu nhập thêm ổn định từ 5-10 triệu/ tháng.
* Điều kiện làm việc: đến Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Sài Gòn để được hướng dẫn phương pháp tư vấn và bán hàng.
* Địa chỉ: 205 C Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai.
* LIÊN HỆ: 01665640032 GẶP A. THẠCH


 

LỊCH HỌC KHOÁ B31-32-33-34-35-36
Link dự phòng: Click vào nếu không xem được >>>Chọn vào đây